Cà phê Hai Lúa, Bàu Năng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Cầu K13, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 721 89 20
Trang web
Vị trí chính xác 11.314.814.499.999.900, 1.061.748.428


Địa chỉ Cà phê Hai Lúa ở đâu?

Cầu K13, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Hai Lúa như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Namto House Coffee, Hải Châu 1