Cà Phê Điều Hòa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 704 Nguyễn Tất Thành, Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 246 40 00
Trang web
Vị trí chính xác 164.208.028, 10.766.202.709.999.900


Địa chỉ Cà Phê Điều Hòa ở đâu?

704 Nguyễn Tất Thành, Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Điều Hòa như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  8991 Coffee