C1 Karaoke – Coffee, Tân Đông Hiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 110 Đ. D1, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 976 65 58
Trang web
Vị trí chính xác 10.916.283.799.999.900, 1.067.823.339


Địa chỉ C1 Karaoke - Coffee ở đâu?

110 Đ. D1, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của C1 Karaoke - Coffee như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d902b3883e95:0xeea627632b8c88d7

Xem thêm:  Hồ Bơi Gấu Sữa - Đơn Dương, Quảng Lập