Bưu Điện Tú Sơn, Tú Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PP8J+76P, Tỉnh Lộ 403, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3560 207
Trang web
Vị trí chính xác 207.157.217, 1.067.305.859


Địa chỉ Bưu Điện Tú Sơn ở đâu?

PP8J+76P, Tỉnh Lộ 403, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu Điện Tú Sơn như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[07:30-11:00], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a717d00000001:0x60c7113dbfb100cf

Xem thêm:  ZTO Express Bàu Đồn - Gò Dầu (chuyển phát nhanh Zto), Bầu Đồn