Bưu Điện Thế Hệ 1, Minh Khai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7 Đinh Tiên Hoàng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3842 200
Trang web
Vị trí chính xác 20.862.707.999.999.900, 1.066.826.523


Hình ảnh

Xem thêm:  Bưu Điện Vietnam Post, Mỹ Đình