Bưu điện Phước Kiển, Phước Kiển

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ấp 2 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3781 5815
Trang web vnpost.vn
Vị trí chính xác 106.943.425, 1.067.044.538


Địa chỉ Bưu điện Phước Kiển ở đâu?

ấp 2 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Phước Kiển như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bưu Điện Thanh Bình - Hải, Gò Dầu