Bưu Điện Phú Tân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 57 Kinh Dương Vương, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3866 718
Trang web
Vị trí chính xác 165.479.038, 1.076.394.953


Hình ảnh

Xem thêm:  Bưu điện xã Tân Thành, Tân Thành