Bún thịt nướng 151, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 149 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0345 328 887
Trang web
Vị trí chính xác 115.441.266, 1.078.122.617


Địa chỉ Bún thịt nướng 151 ở đâu?

149 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún thịt nướng 151 như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-11:30], Chủ Nhật:[06:00-11:30], Thứ Hai:[06:00-11:30], Thứ Ba:[06:00-11:30], Thứ Tư:[06:00-11:30], Thứ Năm:[06:00-11:30], Thứ Sáu:[06:00-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoàng Gia Bakery