Bún Đậu Cô Ba Bùi Vĩnh, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 192 Hồ Văn Leo, P, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 916 10 21
Trang web
Vị trí chính xác 109.438.827, 1.068.622.934


Địa chỉ Bún Đậu Cô Ba Bùi Vĩnh ở đâu?

192 Hồ Văn Leo, P, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Đậu Cô Ba Bùi Vĩnh như thế nào?

Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174df45529803eb:0xee21404f856e9851

Xem thêm:  Mộc quán bò bít tết, P