Bún đậu Cà Kê, Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 194 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 55000, Việt Nam
Số điện thoại 0773 535 539
Trang web ca-ke-quan.business.site
Vị trí chính xác 16.047.387.999.999.900, 10.824.126.389.999.900


Địa chỉ Bún đậu Cà Kê ở đâu?

194 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 55000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún đậu Cà Kê như thế nào?

Thứ Hai:[10:30-22:30], Thứ Ba:[10:30-22:30], Thứ Tư:[10:30-22:30], Thứ Năm:[10:30-22:30], Thứ Sáu:[10:30-22:30], Thứ Bảy:[10:30-22:30], Chủ Nhật:[10:30-22:30]

Bún đậu Cà Kê có website không?

ca-ke-quan.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  Ngon Ha Noi, Bắc Mỹ Phú