Bún bò số 1, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1, Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 896 96 84
Trang web
Vị trí chính xác 113.042.974, 10.610.444.439.999.900


Địa chỉ Bún bò số 1 ở đâu?

1, Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún bò số 1 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán cơm Chị Tẹo