Brothers bar, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 31 Đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 65000, Việt Nam
Số điện thoại 096 898 38 39
Trang web
Vị trí chính xác 119.435.225, 1.084.351.319


Địa chỉ Brothers bar ở đâu?

31 Đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 65000, Việt Nam

Giờ làm việc của Brothers bar như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chilli Bar, Bến Nghé