Boshop, Bình Thuận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 329 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 7101
Trang web boshop.vn
Vị trí chính xác 160.536.842, 10.821.737.569.999.900


Địa chỉ Boshop ở đâu?

329 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Boshop như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity