BonPas Bakery & Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 59 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3888 348
Trang web bonpasbakery.com
Vị trí chính xác 16.070.898, 1.082.172.317


Địa chỉ BonPas Bakery & Coffee ở đâu?

59 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của BonPas Bakery & Coffee như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Starbucks Ba Na Kiosk, Đà Nẵng 550000