BoatHouse Restaurant, Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40 Lily Road, APSC, 36, Hồ Chí Minh, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3744 6790
Trang web
Vị trí chính xác 10.808.593, 10.673.844.659.999.900


Địa chỉ BoatHouse Restaurant ở đâu?

40 Lily Road, APSC, 36, Hồ Chí Minh, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của BoatHouse Restaurant như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán nhậu Như Ý