Bò Kho, Mì xìu hoành thánh, Hủ tiếu. Tiệm ăn BẾP NHÀ NỘI, Vĩnh Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 380 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 513 15 09
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.066.929, 1.082.118.386


Địa chỉ Bò Kho, Mì xìu hoành thánh, Hủ tiếu. Tiệm ăn BẾP NHÀ NỘI ở đâu?

380 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Kho, Mì xìu hoành thánh, Hủ tiếu. Tiệm ăn BẾP NHÀ NỘI như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-14:00], Chủ Nhật:[05:00-14:00], Thứ Hai:[05:00-14:00], Thứ Ba:[05:00-14:00], Thứ Tư:[05:00-14:00], Thứ Năm:[05:00-14:00], Thứ Sáu:[05:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mì Cay BUSAN KCN Trảng Bàng, An Tịnh