Bò Bít Tết 112, Lê Chân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 112 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 224 06 87
Trang web
Vị trí chính xác 2.084.957, 1.066.852.581


Địa chỉ Bò Bít Tết 112 ở đâu?

112 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Bít Tết 112 như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8e8aac4e33:0x284b017f3e21f7e0

Xem thêm:  Quán ăn hồi đó 1975, Tiên Thuận