BMW HẢI PHÒNG, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 8 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 880 97 27
Trang web bmwhaiphong.vn
Vị trí chính xác 208.669.109, 1.066.944.122


Địa chỉ BMW HẢI PHÒNG ở đâu?

Số 8 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của BMW HẢI PHÒNG như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b0160e2d3ef:0x86d9019247e8363a

Xem thêm:  BMW Đà Nẵng