Bít Tết Ngọc Hiếu – Hoà Mã

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 52 P. Lê Ngọc Hân, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3978 2251
Trang web ngochieu.com.vn
Vị trí chính xác 21.015.585.299.999.900, 1.058.551.629


Địa chỉ Bít Tết Ngọc Hiếu - Hoà Mã ở đâu?

52 P. Lê Ngọc Hân, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Bít Tết Ngọc Hiếu - Hoà Mã như thế nào?

Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:00-21:30], Thứ Ba:[09:00-21:30], Thứ Tư:[09:00-21:30], Thứ Năm:[09:00-21:30], Thứ Sáu:[09:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  nhà hàng hải sản như ý