Bệnh Viện Thú Y PetCare 3 (Petcare Veterinary Hospital), Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 146 Đ. Xóm Đất, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 671 088
Trang web petcare.vn
Vị trí chính xác 10.758.888.299.999.900, 1.066.458.485


Địa chỉ Bệnh Viện Thú Y PetCare 3 (Petcare Veterinary Hospital) ở đâu?

146 Đ. Xóm Đất, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Thú Y PetCare 3 (Petcare Veterinary Hospital) như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Thú Y Thị Xã Kiến Tường, Tuyên Thạnh