Bệnh Viện Thẩm Mỹ EMCAS, Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14/27 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 818 96 96
Trang web emcas.vn
Vị trí chính xác 10.775.913.599.999.900, 10.667.419.369.999.900


Địa chỉ Bệnh Viện Thẩm Mỹ EMCAS ở đâu?

14/27 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Thẩm Mỹ EMCAS như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thẩm Mỹ Viện Đông Á Hà Nội, Ba Đình