Bệnh Viện Tân Hưng – Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ, Tân Hưng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 871 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0812 731 515
Trang web drtuananh.vn
Vị trí chính xác 107.514.424, 10.669.643.099.999.900


Địa chỉ Bệnh Viện Tân Hưng - Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ ở đâu?

871 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Tân Hưng - Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Spa Trang Nguyễn, Phường 8