Bệnh viên Tâm thần Bình Ba ( Cũ )

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J6FQ+C5H, QL56, Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 954 11 37
Trang web
Vị trí chính xác 106.235.583, 10.723.796.929.999.900


Xem thêm:  Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương, Phương Đình