Bệnh Viện Laptop, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 130 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6255 099
Trang web
Vị trí chính xác 208.598.194, 10.669.407.419.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7aeb8a0dcca3:0x9a14c226006150a9

Xem thêm:  Sửa máy tính tại nhà Thuận An, Thuận An