Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng, Dầu Tiếng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hùng Vương, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3521 688
Trang web benhviencaosudautieng.vn
Vị trí chính xác 11.282.092.299.999.900, 1.063.635.187


Địa chỉ Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng ở đâu?

Hùng Vương, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Tư Nhân Bác Sĩ Hồng - Phước