BBQ & Hải Sản

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GFFJ+2XF, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 097 194 95 30
Trang web
Vị trí chính xác 165.225.658, 10.748.241.139.999.900


Địa chỉ BBQ & Hải Sản ở đâu?

GFFJ+2XF, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của BBQ & Hải Sản như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Nhậu Minh Ốc