Bao Thy Hotel, Đa Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ KDT Con Tien, Street 2, Phuoc Tho, Da Phuoc, An Phu, Đa Phước, An Phú, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 820 79 98
Trang web
Vị trí chính xác 107.202.934, 1.051.215.854


Địa chỉ Bao Thy Hotel ở đâu?

KDT Con Tien, Street 2, Phuoc Tho, Da Phuoc, An Phu, Đa Phước, An Phú, An Giang, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Osaka, Xã Hiệp An