Bảo hiểm Xã hội Quận 12, Tân Thới An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 314 Đ. Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3717 4522
Trang web bhxhtphcm.gov.vn
Vị trí chính xác 1.087.354, 1.066.553.766


Địa chỉ Bảo hiểm Xã hội Quận 12 ở đâu?

314 Đ. Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo hiểm Xã hội Quận 12 như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hội Người Mù Huyện Phú Giáo, Phuoc Vĩnh