Bảo hiểm xã hội huyện Thạnh Hóa, TT. Thạnh Hoá

Thông tin chi tiết

Địa chỉ M52J+GXR, Hùng Vương, TT. Thạnh Hoá, Thạnh Hóa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3857 065
Trang web
Vị trí chính xác 106.513.583, 1.061.824.029


Địa chỉ Bảo hiểm xã hội huyện Thạnh Hóa ở đâu?

M52J+GXR, Hùng Vương, TT. Thạnh Hoá, Thạnh Hóa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo hiểm xã hội huyện Thạnh Hóa như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Immigration office, Phường 5