Bánh Xèo Bánh Khọt Cô Năm, Long Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WVMF+2WM, Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 094 826 02 62
Trang web
Vị trí chính xác 10.932.578, 1.068.748.104


Địa chỉ Bánh Xèo Bánh Khọt Cô Năm ở đâu?

WVMF+2WM, Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Xèo Bánh Khọt Cô Năm như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174de678fcd3019:0xc6dc191a6c4d48fe

Xem thêm:  Cửa Ăn Sáng 1 phút 30 giây, Phường 2