Bánh tráng kẹp bé nhỏ, Hoà Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 43 Nguyễn Tường P., Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 554 44 78
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 160.623.383, 1.081.722.645


Địa chỉ Bánh tráng kẹp bé nhỏ ở đâu?

43 Nguyễn Tường P., Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh tráng kẹp bé nhỏ như thế nào?

Thứ Bảy:[14:00-22:00], Chủ Nhật:[14:00-22:00], Thứ Hai:[14:00-22:00], Thứ Ba:[14:00-22:00], Thứ Tư:[14:00-22:00], Thứ Năm:[14:00-22:00], Thứ Sáu:[14:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bánh Bèo - Bánh Đập, Việt Nam