Bánh Mì 362, Đa Kao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 0362
Trang web banhmi362.com
Vị trí chính xác 107.838.695, 1.066.974.254


Địa chỉ Bánh Mì 362 ở đâu?

25 Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Mì 362 như thế nào?

Thứ Tư:[06:15-20:30], Thứ Năm:[06:15-20:30], Thứ Sáu:[06:15-20:30], Thứ Bảy:[06:15-20:30], Chủ Nhật:[06:15-20:30], Thứ Hai:[06:15-20:30], Thứ Ba:[06:15-20:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f35d62688cd:0x881f15a6babeedbe

Xem thêm:  Lò Bánh Mì Ngân Bình, An Viễn