Bánh Lọc Phương Chi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 86 Nguyễn Lộ Trạch, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 096 541 55 23
Trang web
Vị trí chính xác 16.470.325.499.999.900, 1.076.048.227


Địa chỉ Bánh Lọc Phương Chi ở đâu?

86 Nguyễn Lộ Trạch, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Lọc Phương Chi như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ HÀNG VEN SÔNG BẾN DU THUYỀN AN TÂY BẾN CÁT, An Tây