Bánh Kem THANH TRÀ Hoà Lợi, Bến Cát

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu phố 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 473 35 53
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 110.960.325, 1.066.625.057


Địa chỉ Bánh Kem THANH TRÀ Hoà Lợi ở đâu?

Khu phố 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Kem THANH TRÀ Hoà Lợi như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh kem sữa tươi Ngọc Trâm