Bánh kem Phương dung, Lâm San

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ĐT765, Lâm San, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0396 621 107
Trang web
Vị trí chính xác 10.715.210.299.999.900, 10.733.220.209.999.900


Địa chỉ Bánh kem Phương dung ở đâu?

ĐT765, Lâm San, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh kem Phương dung như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Kem THANH TRÀ Hoà Lợi, Bến Cát