Bánh ép Mụ Kiều

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lê Sỹ, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0335 230 323
Trang web huelandtour.com
Vị trí chính xác 16.554.529.199.999.900, 1.076.536.526


Địa chỉ Bánh ép Mụ Kiều ở đâu?

Lê Sỹ, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh ép Mụ Kiều như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  KISS Billiards & Lounge