Bánh cuốn Chợ Chiều, Phường Thạnh Mỹ Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 314 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 897 10 94
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.782.779.399.999.900, 10.675.865.359.999.900


Địa chỉ Bánh cuốn Chợ Chiều ở đâu?

314 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh cuốn Chợ Chiều như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-12:00], Thứ Sáu:[06:00-12:00], Thứ Bảy:[06:00-12:00], Chủ Nhật:[06:00-12:00], Thứ Hai:[06:00-12:00], Thứ Ba:[06:00-12:00], Thứ Tư:[06:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ốc Đảo quán cơ sở 2