Bánh căn Cô Hường, Phường 10

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 23/1 Đ. Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0382 334 124
Trang web
Vị trí chính xác 119.427.176, 10.845.946.529.999.900


Địa chỉ Bánh căn Cô Hường ở đâu?

23/1 Đ. Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh căn Cô Hường như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-09:30], Chủ Nhật:[06:00-09:30], Thứ Hai:[06:00-09:30], Thứ Ba:[06:00-09:30], Thứ Tư:[06:00-09:30], Thứ Năm:[06:00-09:30], Thứ Sáu:[06:00-09:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Vặt Shin, Tân Tiến