Bằng Lăng Quán, Dầu Tiếng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7976+CQ9, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3519 777
Trang web
Vị trí chính xác 112.635.275, 10.636.199.409.999.900


Địa chỉ Bằng Lăng Quán ở đâu?

7976+CQ9, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bằng Lăng Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Hạt Tiêu