BamBoo Spa – Mỹ Phước 3, Ấp 3B

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. DJ10, Ấp 3B, Bến Cát, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0399 609 860
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 110.993.398, 1.066.409.542


Địa chỉ BamBoo Spa - Mỹ Phước 3 ở đâu?

Đ. DJ10, Ấp 3B, Bến Cát, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của BamBoo Spa - Mỹ Phước 3 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cff4afc85b11:0x2dafc623d338701

Xem thêm:  Hasaki Beauty & Clinic, Thống Nhất