Balo Shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40, Bà Triệu, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 504 38 83
Trang web
Vị trí chính xác 164.693.799, 1.075.991.852


Địa chỉ Balo Shop ở đâu?

40, Bà Triệu, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Balo Shop như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  LUG.vn Hải Phòng