Bãi Giữ Xe Chợ Thủy Đường, Thuỷ Đường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WMFH+GV2, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0338 139 558
Trang web
Vị trí chính xác 20.923.759, 106.679.626


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b7e5606b56f:0xbecb3f4e2eb6c349

Xem thêm:  Bến xe Khách Hải Tân, P. Hải Tân