Bách hóa Xanh 46 Tên Lửa, An Lạc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 46 Tên Lửa, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 107.400.717, 1.066.149.032


Địa chỉ Bách hóa Xanh 46 Tên Lửa ở đâu?

46 Tên Lửa, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bách hóa Xanh 46 Tên Lửa như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH 2016 Lê Văn Lương, ấp4