Bach Dang Restaurant, Hồng Bàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3266 288
Trang web vinpearl.com
Vị trí chính xác 208.668.759, 10.666.310.539.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b3aa1613323:0xb4c77cc80b84cb0d

Xem thêm:  Gà Rán Ngưu Ma Vương, An Biên