Bac Bo Technical And Economics College, Hùng Vương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 184, National Road 5, Hung Vuong Ward, Hong Bang District, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3522 277
Trang web
Vị trí chính xác 20.869.127.799.999.900, 1.066.360.388


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a243c3f8033:0x5ba0cb341e94f512

Xem thêm:  Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân, Phường 8