Babylon Steak Garden 2, An Hải Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 18 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 222 95 66
Trang web
Vị trí chính xác 160.705.512, 1.082.419.754


Địa chỉ Babylon Steak Garden 2 ở đâu?

18 Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Babylon Steak Garden 2 như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ẩm Thực Bình Lộc Quê Tôi, Bình Lộc