Ba Ria City Gate, Long Hương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 511, QL51, Long Hương, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 090 339 63 58
Trang web
Vị trí chính xác 104.950.163, 10.716.231.289.999.900


Địa chỉ Ba Ria City Gate ở đâu?

Số 511, QL51, Long Hương, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ba Ria City Gate như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  KDC Richland Residence - KimOanh Group, Hoà Lợi