Australia Saigon International School, Phú Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3785 3128
Trang web aus.edu.vn
Vị trí chính xác 10.714.287.599.999.900, 10.673.592.529.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752544d00ce21d:0x65bd2bf74b4e541e

Xem thêm:  Trường Mẫu Giáo Quang Trung A, Quang Trung