Apax Leaders Hải Phòng 3, Niệm Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bach Dang Tower, Tầng 4 Tòa Nhà, 268 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 121 07 14
Trang web apaxenglish.com
Vị trí chính xác 20.844.265.999.999.900, 106.669.803


Địa chỉ Apax Leaders Hải Phòng 3 ở đâu?

Bach Dang Tower, Tầng 4 Tòa Nhà, 268 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Apax Leaders Hải Phòng 3 như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b683f851313:0xaeffbbe7622948c4

Xem thêm:  Trung Tâm Ngoại Ngữ Dynamic, Phường 1