Anh Tuyến “SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ – NGOÀI GIỜ HÀNH CHÁNH”, Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 160/35/15C Nguyễn Văn Quỳ,P.Phú Thuận, Q, 109 Trần Quang Diệu, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 634 65 76
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.837.654, 1.066.785.706


Accordion Panel

160/35/15C Nguyễn Văn Quỳ,P.Phú Thuận, Q, 109 Trần Quang Diệu, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Accordion Panel

098 634 65 76

Accordion Panel

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Accordion Panel

facebook.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Bảo Vệ tại Bình Dương- Bảo Vệ Âu Việt, Khu 8